Promocja Turystyki Spotkań i Kongresów

Recommend Rochester to program marketingu i rozwoju ambasadorów, który zwiększy biznes spotkań i kongresów w regionie Greater Rochester, zwiększając w ten sposób roczny wpływ gospodarczy branży turystycznej. Visit Rochester będzie współpracować z ambasadorami, aby zaprosić organizacje i polecić Rochester na spotkania lub wydarzenia, aby mogli odkryć Rochester i Finger Lakes jako wyjątkowe miejsce spotkań, które służy również jako świetne miejsce do życia, pracy i zabawy.
Nazwa programu:
Rynek Nowy Jork
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Stowarzyszenie odwiedzających Greater Rochester DBA Odwiedź Rochester
Region:
Palec Jezior
Kwota nagrody CFA:
97 500 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: