Ekspansja siły roboczej

Artists Space zatrudni współpracownika ds. edukacji i programów publicznych, aby rozszerzyć program artystyczny organizacji o programy na miejscu i programy publiczne dla młodzieży. (Finansowanie na rok 1 z 2)
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Przestrzeń artystów
Region:
Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
$25.000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony