Stockade Works Sprzęt do produkcji i postprodukcji

Stockade Works poprawi swoją zdolność do dostarczania programów szkoleniowych dla branży filmowej i telewizyjnej, które rozwijają kadrę medialną od szkoły średniej do wieku średniego w Kingston, poprzez zakup sprzętu szkoleniowego do postprodukcji i produkcji.
Nazwa programu:
Council on the Arts – Program poprawy obiektów artystycznych i kulturalnych (runda 9) – Fundusz projektów kapitałowych średniej wielkości
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Prace palisadowe
Region:
Mid-Hudson
Kwota nagrody CFA:
145 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony