Rehabilitacja doków komercyjnych Shinnecock

Zidentyfikowano prace mające na celu poprawę wydajności i odporności w doku Shinnecock Commercial Fishing Dock. Projekt obejmuje usunięcie i wymianę zniszczonej grodzi; pogłębiarka ok. 1000 CY materiału z obszaru dokowania; remont parkingu i obszarów retencjonowania/infiltracji wód opadowych; przenieś panel elektryczny dla Dock Masters House do lokalizacji budynku; i unowocześnić usługi elektryczne do zasilania Fazy III, systemów dystrybucji wody i systemów cokołów energetycznych.
Nazwa programu:
Fundusze na rozwój Empire State Development
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Southampton
Region:
Długa wyspa
Kwota nagrody CFA:
300 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony