Badanie ograniczenia przepełnienia kanalizacji zbiorczej miasta Utica

Miasto Utica sporządzi raport inżynieryjny, który identyfikuje nielegalne zrzuty i inne wcześniej nieodkryte źródła ścieków sanitarnych i zaleca poprawę infrastruktury w celu zmniejszenia zanieczyszczenia w rzece Mohawk, Nail Creek i Ballou Creek.
Nazwa programu:
Program dotacji dla planowania inżynierskiego
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Utica
Region:
Dolina Mohawków
Kwota nagrody CFA:
$50,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$25,000

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: