Badanie redukcji składników odżywczych w mieście Crown Point

Miasto Crown Point sporządzi raport inżynieryjny, który przeanalizuje opcje oczyszczania w celu spełnienia nowych limitów fosforu i amoniaku w swoim nowym oczyszczalni ścieków.
Nazwa programu:
Program dotacji dla planowania inżynierskiego
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Crown Point
Region:
Północny kraj
Kwota nagrody CFA:
$30,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$24,000

Stan projektu:
niebieski
Przewidywana data zakończenia: