Gaz specjalny Haun — produkcja suchego lodu

Haun Specialty Gas, Inc. (Haun), firma zajmująca się dostawami gazu i spawania, zainwestuje 767 000 USD w remont i wyposażenie istniejącego obiektu magazynowego w mieście Syracuse w hrabstwie Onondaga, aby umożliwić produkcję suchego lodu we własnym zakresie. Haun obecnie pozyskuje suchy lód od innych firm, które znajdują się głównie poza Nowym Jorkiem. W ostatnich latach rynek suchego lodu gwałtownie wzrósł ze względu na wzrost jego zastosowań poza obsługą żywności i transportem, obejmującym obecnie badania biomedyczne, badania uniwersyteckie, rolnictwo (produkcja wina i ekstrakcja konopi) oraz czyszczenie komercyjne. Efektem projektu będzie dywersyfikacja oferty produktowej Haun i dodanie 8 miejsc pracy do istniejącej lokalnej siły roboczej firmy liczącej 55 osób. Firma wraz z powiązaną spółką Haun Welding Supply, Inc. zatrudnia łącznie 221 osób w stanie Nowy Jork.
Nazwa programu:
Fundusze na rozwój Empire State Development
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Gaz specjalny Haun, Inc.
Region:
Centralny Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
150 000$
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Czarny