Projekt SABIC Carbon Challenge

SABIC zainstaluje szereg środków kapitałowych w celu poprawy efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i zmniejszenia śladu węglowego.
Nazwa programu:
Komercyjne i przemysłowe wyzwanie węglowe
Identyfikator agencji:
NYSERDA
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
SABIC
Region:
Dzielnica Stołeczna
Kwota nagrody CFA:
500 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: