Miasto Southampton Studium nad oczyszczalnią ścieków w dzielnicy Hampton Bays w centrum miasta

Miasto Southampton sporządzi raport inżynieryjny dla nowej oczyszczalni ścieków, która będzie obsługiwała dzielnicę Hampton Bays Downtown Overlay District, w tym nieruchomości z uszkodzonymi systemami septycznymi na miejscu.
Nazwa programu:
Program dotacji dla planowania inżynierskiego
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Southampton
Region:
Długa wyspa
Kwota nagrody CFA:
50 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$25.000

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: