Badanie redukcji fosforu w systemie oczyszczania ścieków Wadhams

Miasto Westport sporządzi raport inżynieryjny w celu oceny alternatyw w celu spełnienia nowych wymagań dotyczących pozwoleń na fosfor w oczyszczalni ścieków Wadhams Sewer District #2.
Nazwa programu:
Program dotacji dla planowania inżynierskiego
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Westport
Region:
Północny kraj
Kwota nagrody CFA:
30 000 zł
Pieniądze wypłacono do tej pory:
24 999 USD

Stan projektu:
niebieski
Przewidywana data zakończenia: