Troy Waterfront Farmers Market Publiczna hala targowa

Poprzez pomyślnie finansowane planowanie strategiczne ESD; Grant Studiów Wykonalności, Miasto Troy i Troy Waterfront Farmers Market przeprowadzą wymagane studia wykonalności w celu określenia najlepszego sposobu rozwoju i zarządzania Publiczną Halą Targową. Hala ta mieściłaby biura administracyjne, byłaby na co dzień przestrzenią dla rynku, a także zapewniała inną infrastrukturę dla sprzedawców i klientów, która pozwoliłaby znacznie wydłużyć godziny pracy. Ten rozszerzony rynek stałby się inkubatorem dla rolnictwa i rzemieślniczych firm produkujących napoje. Publiczna Hala Targowa nawiąże do udanych jarmarków letnich i zimowych. Studium wykonalności zbada również, w jaki sposób rynek mógłby ustanowić lokalizacje satelitarne w całym mieście. Zbada strukturę organizacyjną rynku w celu stworzenia ramienia non-profit 501c3 w celu promowania zdrowia, dobrego samopoczucia i równości
Nazwa programu:
ESD - Planowanie strategiczne i studia wykonalności
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Troi
Region:
Dzielnica Stołeczna
Kwota nagrody CFA:
100 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Czarny