Badanie oceny przepustu dla miasta Newstead

Miasto Newstead sporządzi raport z oceny przepustów dla całego miasta, aby zająć się erozją spowodowaną wadliwymi lub nieodpowiednimi rozmiarami przepustów. Oprócz poprawy jakości wody, celem projektu będzie usunięcie barier w przepływie ryb.
Nazwa programu:
Program grantów pozarolniczych Nonpoint na planowanie źródeł
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Newstead
Region:
Zachodni Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
30 000 zł
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: