Excelsior

Aby sprostać przewidywanemu wzrostowi, Atlas Air zwiększy skalę swojej działalności, zaczynając od floty samolotów. W celu wsparcia przewidywanego wzrostu działalności lotniczej Atlas Air spodziewa się również wzrostu działalności naziemnej i zwiększenia zatrudnienia zarówno w operacjach lotniczych, jak i w zapleczu biurowym w głównej siedzibie Atlas Air, która obecnie znajduje się w Purchase w Nowym Jorku.
Nazwa programu:
Program Excelsior Praca
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Atlas Air Worldwide, LLC (2)
Region:
Mid-Hudson
Kwota nagrody CFA:
5 000 000 $

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: