Excelsior

Poseidon Systems" rozszerzy swoją działalność i stworzy nowe miejsca pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, aby wspierać przyszły sukces firmy.
Nazwa programu:
Program Excelsior Praca
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Poseidon Systems, LLC
Region:
Palec Jezior
Kwota nagrody CFA:
700 000 $

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: