Relokacja BHG

Bankers Healthcare Group, LLC przeniesie i skonsoliduje swoją działalność w Central NY z 4 rozproszonych biur w Syracuse do nowo wybudowanego obiektu (który ma zostać zbudowany przez spółkę zależną Spencer Street, LLC). Projekt doda 250 nowych miejsc pracy do istniejącej 231 siły roboczej. Projekt ten będzie połączony z projektami spółek zależnych Spencer Street, LLC (133 061) i Capital Collection Management, LLC (133 060).
Nazwa programu:
Program Excelsior Praca
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Bankers Healthcare Group LLC
Region:
Centralny Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
$6,000,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$0

Stan projektu:
Czarny
Przewidywana data zakończenia: