Relokacja BHG II - CCM

Capital Collection Management przeniesie swoją działalność w Central NY do nowo wybudowanego obiektu (do budowy przez spółkę zależną Spencer Street, LLC). Projekt doda 80 nowych miejsc pracy do istniejącej 14-osobowej siły roboczej. Projekt ten będzie połączony z projektami spółek zależnych Spencer Street, LLC (133 061) i Bankers Healthcare Group (133 059).
Nazwa programu:
Program Excelsior Praca
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Zarządzanie pozyskiwaniem kapitału, LLC
Region:
Centralny Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
$1,000,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$0

Stan projektu:
Czarny
Przewidywana data zakończenia: