CBC Produkcja, Inc.

CBC poszukuje pomocy w następujących obszarach: Rozwój budynków – 10 000-15 000 projektów rozbudowy istniejącego budynku 55 Vanguard Parkway – 1–1,5 mln USD oczekiwanych kosztów rozwoju Wydatki kapitałowe na sprzęt – Istnieje wiele zakupów sprzętu, w które firma zainwestowałaby w 2019 r. - Oczekiwane 150 000 - 500 000 USD Zatrudnienie - Firma przewiduje zatrudnienie 20 pracowników w swoich firmach w 2019 r., przy czym główny wzrost będzie pochodził z XLI Manufacturing. Inicjatywy ekologiczne – Firma chciałaby zbadać alternatywne alternatywy dla zielonej energii, które obejmują panel słoneczny na szczycie budynku i energię słoneczną w całym obiekcie. Zapewniłoby to pracę wielu lokalnym firmom.
Nazwa programu:
Program Excelsior Praca
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Produkcja CBC
Region:
Palec Jezior
Kwota nagrody CFA:
300 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: